ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΧΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ, Ν. Βασιλάκης & Σια Ο.Ε., είναι μία οικογενειακή επιχείρηση με έδρα την Κέρκυρα και έχει ως βασικό της αντικείμενο τα μονωτικά και οικοδομικά υλικά. Ιδρύθηκε το 1982 από δύο αδέρφια που είχαν εξειδίκευση στο εξωτερικό στον τομέα της μόνωσης και τις στεγανοποιήσεις μονώσεων, έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς των κατασκευών. Με πλήρη υπευθυνότητα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και στην προμήθεια και τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και γυψοσανίδων.

Η εταιρεία μας με γνώμονα την προσωπική και ποιοτική εργασία της κατέκτησε σταθερά την εμπιστοσύνη όχι μόνο της τοπικής αλλά και της ευρύτερης αγοράς. Σήμερα η ίδια οικογένεια αλλά με τους νεότερους εκπρόσωπους της προσπαθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και στα δεδομένα της εποχής μας.

Είναι μέλος του ΠΣΕΜ (Πανελλήνιο Συνδέσμων Εταιριών Μόνωσης)
και Πιστοποιημένη με πτυχίο.